Styrelse

Klubben – det är vi medlemmar!

Ordförande:  Jörgen Olsson mail  070 410 62 62
Sekreterare: Meril Stjernström mail 073 70 84 220
Kassör: Lotta Söderholm Raud mail 070 761 84 89
Vice ordf:
 Lars Jansson mail 070 531 87 71
Ledamot: Nancy Nilsson mail   070 566 16 66
Suppleant: Helen Larsson mail 070 45 32 674
Suppleant: 
Omer Coskun mail 0761 92 76 78


Styrelsemötesprotokoll

Styrelseprotokoll WVK 210113
Styrelseprotokoll_WVK 210127


Styrelseprotokoll konstituerande 200216
Styrelseprotokoll WVK 200216
Styrelseprotokoll WVK 200310
Styrelseprotokoll WVK 200415
Styrelseprotokoll WVK 200526
Styrelseprotokoll WVK 200603
Styrelseprotokoll WVK 200811
Styrelseprotokoll WVK 200903
Styrelseprotokoll WVK 201014
Styrelseprotokoll WVK_201112


Styrelseprotokoll WVK 191230
Styrelseprotokoll WVK 191021
Styrelseprotokoll WVK 190917
Styrelseprotokoll WVK 190729
Styrelseprotokoll WVK 100614
Styrelseprotokoll WVK 190525
Styrelseprotokoll WVK 190507
Styrelseprotokoll WVK 190402
Styrelseprotokoll WVK 190317
Styrelsens konstituerande 190219
Årsmöte Westmanlands VK 190216

styrelsemöte2oktober
styrelsemöte4september2018_
14augusti
protokoll11juniWvk
styrelsemöte14maj
Styrelseprotokoll-WVK20180409

Styrelseprotokoll-WVK20180215
Styrelsemöte WVK 2017-11-16

Styrelsemöte WVK 2017-10-03

Styrelsemöte WVK 2017-08-01
Styrelsemöte WVK 2017-05-04

Styrelsemöte WVK 2017-03-14

Styrelsemöte WVK 2016_05_22

Styrelsemöte WVK 2016_10-04_ny
Styrelsemöte WVK 2017-02-06

Styrelsemöte-wvk-2016_12-19_lh

Styrelsemöte WVK 2016_08_23

Styrelsemöte WVK 2016_04_26 (002)

Styrelsemöte WVK 2016_04_26 (002)
Styrelsemöte WVK 2016_03_22
Styrelsemöte 2015-08-05

Styrelsemöte 2015-06-16
Styrelsemöte 2015-05-18
Styrelsemöte 2016-01-19

Styrelsemöte 2015-11-05

Styrelsemöte 2015-04-13

Styrelsemöte 2015-09-17

Styrelsemöte 2015-05-18 kopia