Om klubben

Westmanlands vallhundklubb är en lokalklubb under Svenska Vallhundsklubben . Vi har för närvarande runt ca 80 medlemmar fördelat över hela länet och runt län omkring.

Vi erbjuder kurser där du och din hund kan lära er grunderna, hur man tränar och utbildar en väl fungerande vallhund. Klubben anordnar också föreläsningar, tävlingar och träningstillfällen.

Vi hoppas att du ska trivas i klubben. Är du intresserad att hjälpa till, vara med på träningar och andra aktiviteter eller bara har bra idéer, så kontakta oss.


Svenska Vallhundsklubbens mål är att:

  • Bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare och skötare av jordbrukets produktionsdjur
  • Väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
  • Bevara och utveckla vallhundens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering
  • Skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.