Aktuellt


Kan du tänka dig att anordna banträning för klubbens medlemmar? Hör i så fall av er om ni vill ha stöd eller har frågor kring det. Se dokumenten nedan.

Banträning i WVK    SKK_policy_vallningstraning_A4    Återbetalning av startavgifter