Välkommen till Westmanlands Vallhundklubb

 Svenska Vallhundsklubbens mål är att:

  • Bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare och skötare av jordbrukets produktionsdjur
  • Väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
  • Bevara och utveckla vallhundens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering
  • Skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.